تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان ایرج رستمی در شهرستان سرپل ذهاب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان ایرج رستمی در شهرستان سرپل ذهاب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان ایرج رستمی در شهرستان سرپل ذهاب

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان ایرج رستمی در شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه را تجهیز نمود .

آقای ناصری، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 318 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،7قفسه کتابخانه، 6میز مطالعه ،40 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 45/700/000 ریال (4 میلیون و 570 هزار تومان) می باشد که مبلغ 33/700/000 ریال (3میلیون و 370هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/000/000 ریال (1 میلیون و200 هزار تومان) از سوی آقای گل محمدی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان سرپل ذهاب  پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 398 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان ایرج رستمی در شهرستان سرپل ذهاب