تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فاطمه الزهراء (س)در شهرستان سرپل ذهاب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فاطمه الزهراءدر شهرستان سرپل ذهاب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فاطمه الزهراء (س)در شهرستان سرپل ذهاب

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان فاطمه الزهراء (س) در شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه را تجهیز نمود .

خانم فاطمه سلیمانی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 181 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،7قفسه کتابخانه، 6میز مطالعه ،40 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 45/700/000 ریال (4 میلیون و 570 هزار تومان) می باشد که مبلغ 33/700/000 ریال (3میلیون و 370هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/000/000 ریال (1 میلیون و200 هزار تومان) از سوی آقای گل محمدی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان سرپل ذهاب پرداخت شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فاطمه الزهراء (س)در شهرستان سرپل ذهاب

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فاطمه الزهراء (س)در شهرستان سرپل ذهاب