تحلیل آزمون 6 آذر94 - نقاشی سوم

تحلیل آزمون 6 آذر سوم هنرستان - رشته نقاشی

تحلیل آزمون 6 آذر94 - نقاشی سوم

داوطلبان عزیز رشته نقاشی،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 6 آذر ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

آشنایی با مکاتب نقاشی و کارگاه رنگ

تعداد سوالات

10

15

10

20

تعداد سوالات دامدار

6

7

4

4

دشوارترین سواال

114 و 118

129

143

185

درصد دشوارترین سوال

14

0

0

0

آسانترین سوال

112

121

136

189

درصد آسانترین سوال

73

86

55

95