تحلیل آزمون 6 آذر94 - گرافیک سوم

تحلیل آزمون 6 آذر 94- رشته گرافیک سوم هنرستان

تحلیل آزمون 6 آذر94 - گرافیک سوم

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته گرافیک،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 6 آذر ماه 1394 به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

10

15

10

15

10

تعداد سوالات دامدار

4

2

3

5

2

دشوارترین سواال

119

125

140

158

161

درصد دشوارترین سوال

10

11

6

7

8

آسانترین سوال

112

121

145

146

169

درصد آسانترین سوال

78

75

61

51

56