تعیین جنسیت اثر انگشت با استفاده از روشی نوین

گروهی از محققان به رهبری ژان هالامک، دانشیار شیمی دانشگاه آلبانی در پی توسعه روشی هستند که از طریق آن بتوان جنسیت اثر انگشت را تعیین کرد.

تعیین جنسیت اثر انگشت با استفاده از روشی نوین

به گزارش سرویس علمی ایسنا، رویکرد جدید بر روی این فرضیه که سطوح اسید آمینه در عرق زنان حدود دو برابر مردان است، کار می‌کند.

محققان به دنبال استفاده از این تفاوت زیستی برای افزودن یک ابزار دیگر به زرادخانه خود هستند.

این روش شامل انتقال اثر انگشت بر روی یک قطعه پلاستیکی است که اسید هیدروکلریک در آن اعمال شده و پس از آن گرم می‌شود. این کار منجر به یک واکنش شیمیایی شده که سبب می‌شود اسیدهای آمینه محلول در آب به محلول اسیدی مهاجرت کنند.

در این جا، این گروه می‌تواند سطوح اسید آمینه را ارزیابی و جنسیت هر کدام از اثر انگشت‌ها را تعیین کند.

در آزمایش اولیه که محققان در آن از اثر انگشت مصنوعی استفاده می‌کردند، این روش قادر به تمایز بین دو جنسیت با دقت 99 درصد بود. آن‌ها سپس با استفاده از یک نمایشگر رایانه و یک دستگیره در، یک صحنه جرم ساختگی را ایجاد کرده و از سه زن درخواستند تا اثر انگشت خود را روی پنج سطح باقی بگذارند. به گفته محققان، این روش در تعیین این که اثر انگشت متعلق به یک زن است، موفق بود.

هالامک اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این پروژه، بررسی محتوای شیمیایی اثر انگشت به جای اکتفا بر تصویر آن بود. ما قصد نداریم با تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای و یا پایگاه‌های داده که برای شناسایی اثر انگشت استفاده می‌شود، به رقابت بپردازیم. در عوض هدف ما، تفاوت قائل شدن بین گروه‌های جمعیتی و مهمتر از آن، استفاده از اثر انگشت‌هایی است که تحریف شده‌اند یا نمونه‌ای از آن‌ها برای تطابق وجود ندارد.

این گروه در حال حاضر به دنبال راهی برای بهبود بیشتر این روش جدید و همچنین توسعه روش‌های بیشتر برای شناسایی ویژگی‌های دیگری است که ممکن است در تحقیقات پزشکی قانونی کمک کننده باشند.

این پژوهش در مجله Analytical Chemistry منتشر شد.

منبع :