پرورش سلول‌های کاربردی کبد انسان در آزمایشگاه

محققان دانشگاه اورشلیم در دستاوردی بزرگ برای تحقیقات کبد، رویکرد جدیدی را برای افزایش سریع تعداد سلول‌های کبد انسان در آزمایشگاه بدون از دست دادن عملکرد متابولیکی‌شان توسعه داده‌اند.

پرورش سلول‌های کاربردی کبد انسان در آزمایشگاه

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این تحقیق می‌تواند طیف گوناگونی از تحقیقات و برنامه‌های مرتبط با کبد، از بررسی مسمومیت دارویی گرفته تا ایجاد پشتیبان بیومصنوعی کبد برای بیماران منتظر پیوند را ارتقا بخشد.

به گفته محققان، این فناوری می‌تواند هزاران آزمایشگاه را قادر سازد تا بیماری کبد چرب، هپاتیت ویروسی، مسمومیت دارویی و سرطان کبد را با کسری از هزینه‌های کنونی بررسی کند.

تاکنون، تلاش‌ها برای افزایش سلول‌های هپاتوسیت انسان در آزمایشگاه که 85 درصد سلول‌های کبد را شامل می‌شوند، منجر به سلول‌های سرطانی پایدار با عملکرد متابولیک اندک شده بودند.

عرضه کمیاب سلول‌های هپاتوسیت انسان و ناتوانی در افزایش تعداد آن‌ها بدون از دست دادن عملکردشان، تنگنایی بزرگ برای توسعه علمی، بالینی و دارویی بوده است.

روش جدید موسوم به "فرآیند upcyte"، افزایش سلول‌های هپاتوسیت انسان را ممکن کرده و منجر به هزاران میلیارد سلول جدا شده از کبد شده که در مقایسه، روش‌های کنونی تنها یک میلیارد سلول را می‌توانند از یک اندام سالم جدا کنند.

جزئیات این رویکرد در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است.

منبع :