همایش آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی

همایش آموزش علوم انسانی در جهاد دانشگاهی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار می‌‌شود.

همایش آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، همایش یک روزه گروه تخصصی آموزشی علوم انسانی با هدف ارتقاء نظام آموزش‌های تخصصی ومهارت های پیشرفته در حوزه علوم انسانی، شناسایی و بومی سازی اجرای دوره‌های نوین آموزشی بین المللی و تبادل تجارب در حوزه علوم انسانی 22 دی ماه سال جاری توسط جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.

محورهای این همایش عبارتند از:‌ آموزش‌های کوتاه مدت جهاددانشگاهی- نقد سیاست‌های موجود، نیازسنجی آموزشی و نقش فنآوری‌های نوین درآموزش دوره‌های کوتاه مدت، تجارب سازمان‌ها و موسسات داخلی و خارجی در راستای بومی‌سازی و الگوسازی شیوه‌های آموزشی، شیوه های نوین مخاطب شناسی و پروژه یابی درآموزش های کوتاه مدت و ارزیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی در آموزش علوم انسانی.

منبع :

مهلا کاشانی