35 هزار دانش‌آموز در تشکل‌های سازمانی عضو شدند

معاون فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران از عضویت 35 هزار نفر در تشکل‌های مختلف سازمان دانش آموزی خبر داد.

35 هزار دانش‌آموز در تشکل‌های سازمانی عضو شدند

معاون فعالیتهای سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران از عضویت 35 هزار نفر در تشکل‌های مختلف سازمان دانش‌آموزی خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از پانا، اردشیر دهقان با بیان اینکه سازمان دانش‌آموزی باید به دست دانش‌آموزان اداره شود، اظهار کرد: مربیان باید به‌عنوان رهبر و ناظر در کنار دانش‌آموزان باشند تا یک تفکر سیستمی منسجم در آموزش و پرورش ایجاد شود.

وی سنگ بنای آموزش و پرورش را اولویت دادن به پرورش دانست و گفت: یکی از اهداف آموزش و پرورش تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است و ما باید در هدایت دانش‌آموزان به سمت فعالیت‌های پرورشی تلاش کنیم تا دانش‌آموزان فقط به بعد آموزشی محدود نشوند.

معاون فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی افزود: ما در آموزش‌وپرورش باید یک ساحت آموزشی و پنج ساحت پرورشی داشته باشیم. با این هدف می‌توان بسیاری از نامطلوبات جامعه حذف و جامعه به یک جامعه سالم تبدیل شود.

وی گفت: با برنامه‌ریزی و آماده کردن زیرساخت و نیروی انسانی میتوان به هدف حیات طیبه دانش‌آموزان رسید. این شرایط باوجود اعتبارات کافی به دست می‌آید.

تاثیر اردو در تربیت اجتماعی

دهقان به تاثیر اردو در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود :کلاس درس به تنهایی نمی‌تواند دانش‌آموزان را پرورش دهد، بلکه پرورش و تربیت اجتماعی در اردو و فعالیت‌های گروهی کسب می‌شود.

شعار سازمان دانش‌آموزی

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی با بیان این مطلب که شعار سازمان دانش‌آموزی، دانش‌آموز پروری و دانش‌آموز باوری است اظهار کرد: در اردوها و مدرسه فعالیت‌ها برعهده دانش‌آموزان گذاشته شود و مربیان و پیشکسوتان بر آنها نظارت داشته باشند.

وی شریان حیاتی سازمان دانش‌آموزی را دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: برتری سازمان دانش‌آموزی به دلیل داشتن سیستم چابک و حفظ آرمان‌های ارزنده است که با حفظ این آرمان‌ها می‌توان به هدف رسید.

برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی کشور به برنامه‌های سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان دانش‌آموزی در نظر دارد در یک برنامه بلند‌مدت حداقل 30 درصد دانش‌آموزان کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و ساختار تشکیلاتی کند خود را عوض کرده و آموزش را از طریق یاور مربیان به دیگر دانش‌آموزان انتقال دهد.

دهقان از عضویت 35 هزار گروه دانش‌آموزی در کشور خبر داد و افزود: طی سال آینده عضویت گروه‌های دانش‌آموزی به 60 هزار نفر ارتقا خواهد یافت.

وی با بیان این مطلب که آموزش و پروش باید بین‌المللی شود ادامه داد: دانش‌آموزان و مربیان باید وارد عرصه‌ای شوند که مسائل اعتقادی و دینی و فرهنگی خود را به دیگر کشورها و مردم جهان معرفی کنند.

منبع :

مهلا کاشانی