تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

پس از برگزاری آزمون 6 آذر، ارزیابی نتایج حاصل از آن در زیر تقدیم می‌شود.

هنرجویان گرامی

پس از برگزاری آزمون 6 آذر، ارزیابی نتایج حاصل از آن در زیر تقدیم می شود.

در درس اجزای ماشین، سوال 113 با 46 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 116 با 16 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو


در درس تکنولوژی مکانیک خودرو، سوال 121 با 79 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 142 با 7 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

در درس محاسبات فنی، سوال 150 با 43 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 148 با 3 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو


تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

در درس رسم فنی، سوال 163 با 55 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 174 با 3 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

درصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

کتاب جامع دروس اختصاصی مکانیک خودرو، بهترین مرجع برای شما هنرجویان عزیز می باشد.

مهدی ترابی

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب