حمایت تشویقی برای محققان نانو

ستاد توسعه فناوری نانو آذرماه امسال مبلغ 10 میلیارد و 322 میلیون و 400 هزار ریال به یک هزار و 494 محقق پرداخت کرده است.

حمایت تشویقی برای محققان نانو

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر شهریورماه امسال در ستاد نانو داوری و تائید شده است و مشکلی برای پرداخت مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأئید ستاد و ارائه مقاله نداشته‌اند.

بر اساس اعلام ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با هدف ایجاد تعامل بین محققان فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأئید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند. شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده‌اند، الزامی‌ است.

منبع :