مرجان‌ها در معرض خطر سفیدشدگی سالیانه

محققان پیش‌بینی می‌کنند که مرجان‌ها در قرن حاضر با خطر سفیدشدگی سالیانه مواجه هستند.

مرجان‌ها در معرض خطر سفیدشدگی سالیانه

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه خراسان، هرچند برخی گونه‌های مرجانی می‌توانند تنش گرمای هوا را به مدت چند هفته تحمل کنند، اما محققان هشدار می‌دهند در صورتی که این تنش مدت بیشتری به طول بینجامد، بیشتر مرجا‌ن‌ها نمی‌توانند خود را بازیابی کنند و حتی در صورتی که برخی گونه‌های مرجانی بتوانند تحت این شرایط زنده بمانند، از دست رفتن سایر گونه‌ها به معنی کاهش تنوع زیستی در صخره‌های مرجانی است که این پدیده اثرات منفی خود را به دنبال خواهد داشت.

تنوع بسیار بالای موجودات در زیستگاه صخره‌های مرجانی ناشی از وجود شکل‌ها و اندازه‌های بسیار متنوع مرجان‌هاست که یک ساختار سه‌بعدی مطلوب برای سایر موجودات زنده فراهم می‌کند. اگر تنها تعداد معدودی از گونه‌های مرجانی با شکل و اندازه یکسان باقی بمانند، این ساختار سه‌بعدی از بین می‌رود و با کاهش تنوع زیستی در کل اکوسیستم مواجه می‌شویم.

سفیدشدگی مرجان‌ها زمانی رخ می‌دهد که دما یک تا دو درجه بیشتر از بیشینه دمای تابستانی در منطقه مورد نظر باشد. گاهی دمای آب به مدت چند هفته بالا باقی می‌ماند، اما در برخی موارد این پدیده چند ماه به طول می‌انجامد. این امر باعث می‌شود که مرجان‌ها، جلبک‌های فتوسنتزی همزیست که برای تامین بخشی از غذای خود به آنها وابسته‌اند را به بیرون دفع کنند که همین امر رشد مرجان‌ها را آهسته یا متوقف کرده و باعث سفید شدن مرجان‌ها می‌شود.

بسیاری از مطالعات پیشین نشان می‌دادند که مرجان‌ها می‌توانند خود را بازیابی کنند، اما پیش از این هیچ مطالعه‌ای بر روی سفیدشدگی سالیانه مرجان‌ها انجام نگرفته بود.

محققان پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل پدیده گرمایش جهانی در قرن حاضر به پدیده‌ای مرسوم تبدیل خواهد شد که هر سال رخ می‌دهد و حیات مرجان‌ها را با تهدید مواجه می‌کند.

این یافته‌ها که حاصل آزمایش‌های محققان استرالیایی در خصوص بررسی اثرات سفیدشدگی سالیانه بر مرجا‌ن‌هاست، در مجله Proceedings B به چاپ رسیده است.

منبع :