دانشگاه‌های برتر کشور در مسیر بین‌المللی شدن

موضوع بین‌المللی شدن فعالیت دانشگاه‌های برتر در جلسه روسای این دانشگاه‌ها بررسی و تاکید شد تا این مراکز در زمینه بین‌المللی شدن با برنامه‌ریزی حرکت کنند.

دانشگاه‌های برتر کشور در مسیر بین‌المللی شدن

موضوع بین‌المللی شدن فعالیت دانشگاه‌های برتر در جلسه روسای این دانشگاه‌ها بررسی و تاکید شد تا این مراکز در زمینه بین‌المللی شدن با برنامه‌ریزی حرکت کنند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در جلسه روسای دانشگاه‌های برتر موضوع بین‌المللی شدن فعالیت دانشگاه‌ها بررسی و تاکید شد در این زمینه با برنامه‌ریزی هماهنگ حرکت کنیم.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی محمد کافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست روسای دانشگاه‌های برتر با میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل برگزار شد که مهم‌ترین موضوع این جلسه بررسی فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استقبال دانشگاه‌های خارجی برای همکاری با دانشگاه‌های کشور افزایش یافته است، بنابراین باید براساس رویکردی خاص و برنامه‌ریزی دقیق و مشخص در این حوزه حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع بررسی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های بزرگ کشور با مشکل بروز‌رسانی تجهیزات آزمایشگاهی مواجه هستند که برای رسیدن به تولید علم روزآمد باید این موانع برطرف شود.

کافی بیان داشت: در برخی موارد اساتید و دانشجویان ما نمی‌توانند یافته‌های علمی خود را در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر کنند، چرا که به‌دلیل روزآمد نبودن برخی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها مقالات پژوهشگران کشور برگردانده می‌شود.

وی به لزوم جذب نیروی کارشناس در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها مجوز استخدام نیروی کارشناس را ندارند و این درحالی است که بعد از بازنشسته شدن این افراد ما با مشکل استخدام کارشناس مواجه می‌شویم.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: باید در دانشگاه‌ها ساز و کاری اتخاذ شود که سیاست جذب فعال نیروهای انسانی مورد نیاز حفظ شود چراکه بستن مسیر استخدام کار مطلوبی نیست.

کافی بیان داشت: جلسه آینده روسای دانشگاه های برتر کشور دو ماه آینده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود که از وزیر علوم برای حضور در این جلسه دعوت شده است.


منبع :

مهلا کاشانی