ابلاغ شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی

شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی با امضای وزیر آموزش و پرورش، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.

ابلاغ شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی

با امضای وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی به ادارات‌ کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی به‌نقل از فارس، با امضای علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.
در مقدمه این شیوه‌نامه آمده است: در اجرای ماده 3 آیین‌نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی، مصوب ششصد و هفتاد و دومین جلسه و نیز اصلاحیه هشتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بر طبق جدول زمان‌بندی انجام می‌شود.
بر این اساس، فراهم آوردن زمینه تربیت اجتماعی ـ سیاسی دانش‌آموزان،‌ ترویج فرهنگ مشارکت جویی، تعاون همکاری، مسئولیت‌پذیری و زمینه‌سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و مشورت بین دانش‌آموزان، تقویت روحیه خودباوری، آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مقوله‌های سیاسی و اجتماعی از اهداف تشکیل مجلس دانش‌آموزی عنوان شده است.
بر اساس این شیوه‌نامه، پس از برگزاری انتخابات در هر مدرسه و تشکیل جلسه هم‌اندیشی هیأت رئیسه مناطق و استان‌ها با در نظرگرفتن نمایندگان اقلیت‌های دینی، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و دانش‌آموزان مدارس خارج از کشور، هیأت رئیسه شورای دانش‌آموزان تعیین می‌شود.

منبع :

مهلا کاشانی