مشاوره درسی آزمون 20 آذر سوم کامپیوتر

مطالبی آموزشی در رابطه با نحوه‌ی طراحی و پیاده سازی ابتدایی یک مسئله(برنامه)

مشاوره درسی آزمون 20 آذر سوم کامپیوتر

چگونگي نوشتن يك برنامه به زبان خاص


 • مراحل 5 گانه ی حل یک مساله

  • 1. ورودي ها- يعني : بررسي داده ها يا معلومات مساله (از مساله بپرسید، چیا رو باید حساب کنم؟)

  • 2. خروجي ها- يعني: بررسي مجهولات(از مساله بپرسید، چیا باید نمایش داده شود؟)

  • 3. ارتباط منطقي يعني : يافتن ارتباط بين داده ها و مجهولات (از مساله بپرسید، چجوری از ورودی به خروجی برسم؟)

  • 4. ارائه راه حل يعني : راه حل يا نقشه ی كلي مسير را پيدا كنيم تا طبق آن جلو برويم .

  • 5. بیان الگوریتم یعنی : راه حل خود را قدم به قدم بیان کنیم با روشی دلخواه، که ترجیحا بهتر است فلوچارت باشد.

 • الگوریتم

  • الگوریتم ها برای حل مسئله نوشته میشوند. مشکل ترین بخش حل مسئله، طراحی الگوریتم برای آن است .

  • در طراحی الگوریتم، ابتدا تمام مراحل کلی انجام کار را مشخص می کنیم و با حل هر مرحله اصلی، کل مسئله حل می شود .

  • تقریبا تمام الگوریتم ها مراحل زیر را دارا هستند :
   1- خواندن داده ها
   2- انجام محاسبات
   3- چاپ نتایج

  • هرمرحله از الگوریتم با بررسی دقیق ممکن است به بخشهای کوچکتری نیز تقسیم شود. به عنوان مثال:مرحله انجام محاسبات یک مرحله کلی است که با پرداختن به مسئله،به روابط ریاضی تبدیل میشود که مسئله را حل میکند.اصولا برای حل یک مسئله وطراحی الگوریتم برای آن، موارد زیر باید مشخص شوند:

   • 1- تعریف دقیقی از مسئله جهت مشخص کردن نیازمندی های آن

   • 2- ورودی های مسئله

   • 3- خروجی های مسئله

   • 4- بررسی راه حل های مختلف مسئله

   • 5- رابطه بین ورودی ها و خروجی های مسئله

   • 6- انتخاب یک راه حل مناسب و تهیه الگوریتم برای آن راه حل

   • 7- اشکال زدایی و رفع اشکال الگوریتم

 • اما چطور فلوچارت بکشیم ؟

  • متداول ترين شكلها در فلوچارت :

   • بيضي : مفهوم شروع و پايان را مي رساند.

   • مستطيل : مفهوم عمليات پردازش مثل محاسبات رياضي را مي رساند. 

   • متوازي الاضلاع : مفهوم اين را مي رساند كه داده يا داده هايي در حال ورودند و يا اطلاعاتي در حال خروجند.

   • لوزي : مفهوم چندراهی را می رساند. مثلا اگر شرطی برقرار بود از مسیر اول مساله حل شود و اگر شرط برقرار نبود از مسیر بعدی حل شود و ... . 

   • دايره ی كوچك  O :  اتصالات ، مثلا در حال نوشتن هستيم اما فضاي كافي وجود ندارد با گذاشتن اين علامت در هر دو طرف ديگران را متوجه مي كنيم كه اين دو با هم ارتباط دارند و ادامه ی يكديگرند.

 • در اینجا با مثالی کاربرد فلوچارت را ذکر خواهیم کرد:

:)

مشاوره درسی آزمون 20 آذر سوم کامپیوتر




حدیثه شعبان نورح