دستیابی به فناوری مغزنگارمغناطیسی درکشور محقق شد

محققان دانشگاه شهید بهشتی درحال اجرای پروژه 'مغزنگاری مغناطیسی بر پایه حسگرهای اتمی' و رسیدن به استانداردهای یک مغزنگارمغناطیسی هستند.

دستیابی به فناوری مغزنگارمغناطیسی درکشور محقق شد

به گزارش ایرنا ازمعاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، دکترمحمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره پروژه 'مغزنگاری مغناطیسی بر پایه حسگرهای اتمی' که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در حال اجرا است افزود: مغزنگاری مغناطیسی بر پایه حسگرهای اسکوئید از گذشته تحت عنوان مگ با هزینه های بالا انجام می شد، که به تازگی فیزیکدانان ومحققان این حوزه به تکنولوژی جدیدی در این حوزه دست پیدا کردند، در فناوری جدید سنسورهای جدید برخلاف گذشته در دمای اتاق نیز کار می کنند.

طهرانچی با بیان اینکه این فناوری در مرز دانش قرار دارد گفت: با توجه به تجربیات موجود در آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد پیاده سازی این تکنولوژی مطرح شد تا با دستاوردهای خودمان این سیستم ها را در کشور راه اندازی کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: این پیشنهاد درقالب طرحی پژوهشی درستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی معاونت علمی مورد حمایت قرارگرفت و تا امروز نیز توفیقات خوبی دست یافته ایم، به گونه ای که درمراحل مختلف کار شاهد نوآوری های مختلف بودیم ومحصولات دیگری همچون قلب نگارنیز تولید شده است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه درحال رسیدن به استانداردهای یک مغزنگار مغناطیسی هستیم بیان کرد: درمراحل پایانی آزمایشگاهی هستیم تا پس از آن آماده سازی برای مراحل صنعتی و نیمه صنعتی انجام شود، حوزه مغزنگاری حوزه ای جدید است که مقالات آن نیز در سال های اخیر منتشر شده در کشور نیز آزمایشگاه های محدودی در این زمینه فعالیت می کنند.

وی اظهارکرد: لازم است با سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان با قیمت پایین، این تکنولوژی را درکشور توسعه دهیم تا موجب ارتقاء علم مغزنگاری وعلوم شناختی در کشور فراهم شود.

منبع :