ماکت ماهواره بر سیمرغ رونمایی شد

ماکت ماهواره بر سیمرغ برای اولین بار در نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی در معرض دید قرار گرفت.

ماکت ماهواره بر سیمرغ رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماکت ماهواره بر سیمرغ برای اولین بار در غرفه سازمان صنایع هوا و فضا که در ششمین نمایشگاه هوایی و فضایی مستقر است، در معرض دید عموم و شرکت کنندگان قرار گرفت. این ماهواره بر هنوز آماده نیست و پرتاب نشده است.

در کنار ماکت ماهواره بر سیمرغ، ماکت سفیر فجر، سفیر نوید، سفیر رصد و سفیر امید ۲ قرار گرفته اند.

ششمین نمایشگاه هوایی و هوانوردی از امروز چهارم آذرماه تا ششم آذرماه در محل سایت مرکزی پنهای ۲ در حال برگزاری است.

منبع :