انفجار پلاسمای خورشیدی به دلیل چرخه نادر مغناطیسی

ناسا انفجار پلاسمای غول پیکری از خورشید را به ثبت رسانده که در اثر چرخه نادر مغناطیسی بروز کرده است.

انفجار پلاسمای خورشیدی به دلیل چرخه نادر مغناطیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید، کره ای کامل است که از پلاسمایی داغ ساخته شده‌ و در میانه آن نیز میدان مغناطیسی برقرار است. رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا آتش بازی متفاوتی را از انفجار پلاسمای غول پیکر خورشید منتشر کرده که در نتیجه چرخه نادر مغناطیسی این ستاره است. در این انفجار تاج مانند، خورشید ذرات باردار را به بیرون می فرستد.

از آغاز به کار رصدخانه دینامیک خورشیدی SDO در فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی حدودا ۵ سال می گذرد و این رصدخانه همواره فعالیت های خورشید را تحت نظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد.

منبع :