هوشمندسازی دبستان فارابی در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبستان فارابی در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبستان فارابی در شهرستان زیدون

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان فارابی در روستای شله زار (2) از توابع شهرستان زیدون در استان خوزستان را هوشمندسازی نمود.

آقای مهراب ولی پور ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1389 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 45 دانش آموز دختر و پسر را در مقطع دبستان، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 52/500/000 ریال (5 میلیون و 250 هزار تومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال 4میلیون و 200 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/500/000 ریال (یک میلیون و 50 هزار تومان) از سوی آموزش و پرورش شهرستان زیدون پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 391  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان فارابی در شهرستان زیدون