هوشمندسازی دبستان رازی در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبستان رازی در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبستان رازی در شهرستان زیدون

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان رازی در روستای سلامه در شهرستان زیدون از توابع استان خوزستان را هوشمندسازی نمود.

آقای شاهرخ زارعی  ، مدیر دبستان  می گوید: این واحد آموزشی در سال 1352 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 35 دانش آموز دختر و پسر را در مقطع دبستان، تحت پوشش دارد. ایشان همچنین متذکر شدند ،هوشمندسازی مدارس در بالابردن سطح کیفی آموزش در مدارس نقش بسزایی دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 52/500/000 ریال (5 میلیون و 250 هزار تومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال 4میلیون و 200 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/500/000 ریال (یک میلیون و 50 هزار تومان) از سوی آموزش و پرورش شهرستان زیدون پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 390 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان رازی در شهرستان زیدون


همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی