تهیه 30 درصد مقالات دانشگاه تهران با مشارکت محققان سایر کشورها

دانشگاه تهران بیشترین دانشجوی خارجی و تبادلات را با جهان دارد و حدود 30 درصد از مقالاتی که در دانشگاه تهران تولید و به چاپ رسیده مشترکا با محققین سایر جهان بوده است.

تهیه 30 درصد مقالات دانشگاه تهران با مشارکت محققان سایر کشورها

دانشگاه تهران بیشترین دانشجوی خارجی و تبادلات را با جهان دارد و حدود 30 درصد از مقالاتی که در دانشگاه تهران تولید و به چاپ رسیده مشترکا با محققین سایر جهان بوده است.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی محمود نیلی احمدآبادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا افزود: دانشگاه تهران بیشترین دوره های مشترک را با دانشگاه های معتبر جهان دارد و در این زمینه امیدواریم در دوران پساتحریم به شکل بارزتری رشد پیدا کند.


منبع :

مهلا کاشانی