معرفی نظام آموزشی دانشگاه‌های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ

نشست معرفی نظام آموزشی دانشگاه‌های علمی کاربردی آلمان توسط دانشگاه ایالتی همکاری‌های بادن ورتمبرگ، اتاق بازرگانی ایران آلمان و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

معرفی نظام آموزشی دانشگاه‌های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ

 نشست معرفی نظام آموزشی دانشگاه های علمی کاربردی آلمان توسط دانشگاه ایالتی همکاری های بادن ورتمبرگ، اتاق بازرگانی ایران آلمان و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی به نقل ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم، هیئت عالی رتبه آلمانی، متشکل از 13 رئیس و استاد دانشگاه های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ آلمان در طی نشستی که با دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد به معرفی نظام آموزشی علمی کاربردی در دانشگاه های مذکور پرداختند.
در ابتدای این نشست توانایی ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران و همچنین ظرفیت های این دانشگاه در عرصه همکاری های علمی - بین المللی تشریح شد.
در ادامه روسای برخی از دانشگاه های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ آلمان فعالیت ها و نظام آموزشی این دانشگاه ها را معرفی کردند و در پایان این نشست، طی مذاکره چند جانبه میان محمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و پروفسور اولریش ماک رئیس هیئت آلمانی و نیز برخی از روسای دانشگاه های علمی کاربردی آلمان نحوه همکاری های آتی بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه های مزبور مورد بررسی قرار گرفت.
دانشگاه ایالتی همکاری های بادن ورتمبرگ در زمینه آموزش های علمی کاربردی در آلمان دارای جایگاهی منحصر به فرد است. این دانشگاه با 9000 شرکت تجاری و تولیدی در زمینه آموزش های کاربردی همکاری دارد. 

** صدور دانشنامه بلافاصله پس از اخذ گواهینامه موقت دردانشگاه جامع علمی کاربردی 

سرپرست اداره کل اموردانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی با اصلاح فرآیند انجام شده در راستای ارائه خدمات شایسته به دانش آموختگان دانشگاه گفت: از این پس دانش آموختگان بلافاصله پس از اخذ گواهینامه موقت می توانند درخواست صدور دانشنامه کنند.
سعید اشرفی بررسی و امکان سنجی الکترونیکی کردن تمامی فرآیند صدور دانشنامه را جزو برنامه های آتی این اداره کل دانسته و گفت: با پیش بینی ضرایب و فاکتورهای امنیتی می توان نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل صدور دانشنامه اقدام کرد.
وی صدور دانشنامه فوری را برای دانش آموختگان متقاضی اعزام به خارج از کشور، افراد در شرف بازنشستگی و پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر تحصیلی را از جمله خدمات ارائه شده دانشگاه دانسته و افزود: دانشنامه دانش آموختگان با ارائه مدارک مثبته، به صورت فوری و 24 ساعته صادر می شود.
اشرفی درخصوص پیگیری صدور دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه گفت: دانش آموختگان می توانند ازطریق مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه به آدرس اینترنتی edu.uast.ac.ir پیگیر صدور دانشنامه خود باشند.

منبع :

مهلا کاشانی