اعلام شرط معلم شدن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی باید گواهینامه سنجش صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند.

اعلام شرط معلم شدن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی به نقل از گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، نهصد و هفدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر و اعضا برگزار شد.

دستور کار جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه صدور گواهینامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بود و بعد از بحث و گفت‌وگو در این زمینه، کلیات این ماده واحده به تصویب اعضای شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

بر اساس این مصوبه، تمام دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باید براساس مؤلفه‌هایی که تعیین خواهد شد، سنجش صلاحیت حرفه‌ای شده و گواهینامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند.

جزئیات این طرح توسط این دو دانشگاه، مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تهیه و در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

منبع :

مهلا کاشانی