تاکید بر پایداری نقش معلم در بسته آموزشی و تدریس

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور گفت: هرگز نباید نقش معلم از بسته‌ی آموزشی و تدریس حذف شود.

تاکید بر پایداری نقش معلم در بسته آموزشی و تدریس

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور گفت: هرگز نباید نقش معلم از بسته آموزشی و تدریس حذف شود.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی سیداحمد حسینی در چهارمین جشنواره درس‌پژوهی دوره ابتدایی استان همدان بابیان این که بحث پژوهش در تمام مراحل آموزشی مهم است، اظهار کرد: معتقدیم معلمان باید با یک بسته آموزشی وارد کلاس شوند.

وی با تأکید بر این که تغییر روش تدریس موضوعی است که در حال‌حاضر به‌عنوان تغییر بسته آموزش جهانی مطرح‌شده، افزود: این روش می‌گوید هر معلمی باید با بهره‌گیری از تجربه، تدریس خود را تغییر دهد و به عبارتی تغییری در نحوه و روش فعالیت آموزشی خود و تفهیم دانش‌آموزان ایجاد کند.

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیرعامل انتشارات مدرسه با این که در کتاب تفکر پژوهش سعی شده دانش‌آموزان در کلاس به‌صورت گروهی کار کنند، افزود: در روش درس‌پژوهی، دانش‌آموزان موضوعی را مطرح می‌کنند و پس از بررسی از سوی خود دانش‌آموزان آن‌ها باید بتوانند موضوع را نتیجه‌گیری کنند و معلم حق نتیجه‌گیری ندارد و تنها موضوع را جمع‌بندی می‌کند.

حسینی با بیان این که این روش باید در تمام عناوین کتاب‌های درسی آموزش‌وپرورش وارد شود،  تصریح کرد: در حال حاضر حدود یک هزار عنوان کتاب درسی در مقاطع دبستان، متوسطه ی اول، دوم و فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش‌ و پرورش وجود دارد که این پژوهش و تفکر باید وارد همه مراحل کار شود.   وی گفت: فضایی که در ایران وجود دارد نقش مؤثر معلم است و هیچ موقع نباید نقش معلم از بسته آموزشی و تدریس حذف شود.

منبع :

مهلا کاشانی