غلامرضا محبی:آزمونک فیزیک مبحث دینامیک وی‍ژه‌ی آزمون 6 آذر

آزمونک فیزیک مبحث دینامیک ویژه‌ی آزمون 6 آذر

غلامرضا محبی:آزمونک فیزیک مبحث دینامیک وی‍ژه‌ی آزمون 6 آذر


سلام


در اینجا آزمونک فیزیک از مبحث دینامیک به همراه پاسخ برای شما تهیه شده است که با حل این سوالات برای آزمون 6 آذر آماده تر خواهید بود


فایل را از ذیل دانلود نمایید