آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 - آمادگی برای 6 آذرماه

این آزمونک برای آمادگی شما در درس زیست شناسی آزمون 6 آذرماه تهیه شده است.

آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 - آمادگی برای 6 آذرماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس زیست‌شناسی،  آزمون 6 آذر ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: شهریار دانشی