پاداش

هر گاه افزایش تراز داشته‌اید یا نمره‌ی بالایی کسب کرده‌اید و هر بار که پیشرفتی داشته‌اید به خود پاداش دهید.

پاداش

هر گاه افزایش تراز داشته‌اید یا نمره‌ی بالایی کسب کرده‌اید و هر بار که پیشرفتی داشته‌اید به خود پاداش دهید.

هر زمانی که به پای تعهدهای‌تان مانده‌اید و از عملکردتان راضی هستید به خودتان پاداش دهید. آن‌گاه شما استحقاق آن‌که با رضایت، نفس عمیقی بکشید و بگویید امروز بهترینم را انجام داده‌ام دارید.

این پاداش‌ها می‌تواند هر چیزی باشد، هر چه‌قدر کوچک اما لذت‌بخش. هنگامی که پاداش‌های‌تان را در ازای کار مثبتی که انجام داده‌اید تقدیم خودتان می‌کنید با صدای بلند و با احترام خطاب به خود بگویید که به پاس چه کار شایسته‌ای استحقاق دریافت چنان پاداشی را دارید تا دریابید که چه‌قدر توانا هستید و این انگیزه‌ای باشد برای تلاشی مضاعف؛ تلاشی که بهترینتان را برای شما به ارمغان آورد و پیروزی را از آن شما کند.