خلاصه‌‌نویسی نوین

به همین منظور روشی را آزمودم که توانست در جمع‌بندی مطالب کتاب‌های حجیم و سنگین دانشگاهی به من کمک کند.

خلاصه‌‌نویسی نوین

مزایای خلاصه‌نویسی بر همه‌ی دانش‌آموزان و دانشجویان و اساتید به‌خصوص کانونی‌ها واضح است؛ اما عده‌ای هستند که می‌گویند «عطایش را به لقایش بخشیدیم»، «نمی‌توانیم خلاصه‌نویسی کنیم»، «زمانی برای نوشتن نداریم» و جملاتی از این دست که باعث می‌شود نتوانند از این گنجینه‌ی باارزش در دوران جمع‌بندی و آزمون‌های جامع بهره‌مند شوند.

به همین منظور روشی را آزمودم که توانست در جمع‌بندی مطالب کتاب‌های حجیم و سنگین دانشگاهی به من کمک کند.

تکنولوژی جدید را به خدمت گرفتم و با استفاده از تلفن همراهم پس از مطالعه‌ی درس‌ها، مطالب مهم و کلیدی را به صورت خلاصه و چکیده با صدای بلند برای خودم بیان کردم و هم‌زمان از تکنولوژی هم کمک ‌گرفتم و صدایم را ضبط کردم.

با این کار توانستم به‌راحتی در پایان روز یا در بازه‌های مشخص مطالب را مرور کنم، به کارم سرعت بخشم و هم‌چنین تکنولوژی را به خدمت بگیرم. البته برای این کار باید بایگانی بسیار خوبی داشته باشید که به علت تعدد درس‌ها بتوانید به فایل‌های صوتی‌تان نظم خاصی دهید. البته بر این باورم که با نوشتن می‌توان علم را به زنجیر کشید اما با توجه به شرایط و حساسیت زمان این ابتکار می‌تواند کمک‌رسان دانش‌آموزان و دانشجویان سرزمینم باشد. باور داشته باشید که برای دست‌یابی به پیروزی باید از خلاصه‌ی مطالب- چه به صورت سنتی و چه نوین- بهره‌مند شوید تا بتوانید موفقیت را به دست آورید.