درس شیمی، سکوی پرش من

همان طور که می‌دانید علاقه و انگیزه در مورد درسی که برای مطالعه انتخاب می‌کنید بهره‌وری شما را از آن‌چه می‌خوانید بسیار می‌افزاید.

درس شیمی، سکوی پرش من

همان طور که می‌دانید علاقه و انگیزه در مورد درسی که برای مطالعه انتخاب می‌کنید بهره‌وری شما را از آن‌چه می‌خوانید بسیار می‌افزاید. من نیز از جمله درس‌هایی که به آن‌ها علاقه داشتم درس شیمی بود. زندگی و اکتشافات دانشمندان شیمی برایم جالب بود و جالب‌تر از همه ساختمان اتم‌های هر مولکول بود.

حجم مطالب این درس به هیچ وجه حواس مرا پرت نمی‌کرد. قبل از مطالعه‌ی این درس برنامه‌ای برای خود تنظیم می‌کردم و در آن مشخص می‌کردم که درباره‌ی چه موضوعی باید تمرکز کنم. نکات مهم و کلیدی آن را یادداشت می‌کردم و مهم‌تر از همه این‌که آن مطالب را به زبان و عبارت‌های خودم یادداشت می‌کردم و این بر کارایی مطالعه‌ام می‌افزود. در خواندن تک تک عبارات و کلمات عجله و شتابی نداشتم و این کار سطح مطالعه‌ی مرا افزایش می‌داد. برای تمرین و تکرار بیش‌تر از کتاب آبی استفاده می‌کردم و بدون استفاده از ماشین‌حساب مسائل را حل می‌کردم. این کتاب کمک شایانی به من می‌کرد تا بتوانم با انواع سؤالات آشنا شوم تا جایی که توانستم در کنکور نیز در درس شیمی درصد بالایی کسب کنم و با توجه به انگیزه‌ی مضاعفم در دانشگاه هم در همین رشته ادامه‌ی تحصیل دادم.