به ذهنتان دستور بلندمدت بدهید

گاهی برخی افراد وقتی امتحان کنسل می‌شود همه‌ی مطالب از ذهن آن‌ها فراموش می‌شود.

به ذهنتان دستور بلندمدت بدهید

شاید برای برخی از شما یا دوستانتان اتفاق افتاده که وقتی فردای بعد از امتحان در مدرسه سؤالی از شما پرسیده می‌شود مطلب درسی را فراموش کرده‌اید در حالی که دیروز آن را امتحان داده بودید!

گاهی برخی افراد وقتی امتحان کنسل می‌شود همه‌ی مطالب از ذهن آن‌ها فراموش می‌شود.

دلیل این اتفاق این است که شما برای مغز خود هدف گذاشته‌اید و به آن دستور داده‌اید که فقط تا پایان جلسه‌ی امتحان مطالب را در ذهن نگه دارد!

شما هر دستوری به مغزتان بدهید، همان را اجرا می‌کند. پس سعی کنید اگر دستوری به مغزتان می‌دهید بازه‌های طولانی‌تر زمانی را در بر داشته باشد. مثلاً اگر کنکور دارید به مغزتان دستور دهید که تا پایان جلسه‌ی کنکور مطالب در ذهنتان بماند تا زحمتی که می‌کشید بی‌فایده نباشد و با مرور زیاد بتوانید آن مطلب را حتی برای همیشه در ذهن ثبت کنید.