شرایط درست برای برنامه‌ریزی

اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد این است که بهترین برنامه‌ریز، خود فرد است، نه کس دیگر.

شرایط درست برای برنامه‌ریزی

اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد این است که بهترین برنامه‌ریز، خود فرد است، نه کس دیگر؛ زیرا در برنامه‌ریزی، شما باید روشن کنید که:

- چه ساعت‌هایی از روز راندمان درس خواندن شما بیش‌تر است؟

- چه زمانی مطالعه کنید؟

الف) اول صبح: تازه از خواب بیدار شدید و ذهنتان آماده است که مطالب را به‌راحتی در خود نگه دارد؛ پس برنامه‌های روزانه‌ی خود را طوری تنظیم کنید که حتماً اول صبح نیم‌ساعت یا یک ساعت درس بخوانید.

ب) آخر شب: بعد از درس خواندن می‌خوابید و فعالیتی ندارید؛ پس مطالب فرصت پیدا می‌کنند تا از نیم‌کره‌ی راست که جایگاه حافظه‌ی کوتاه‌مدت است، وارد نیم‌کره‌ی چپ که جایگاه حافظه‌ی بلندمدت است، شوند و این کار سبب افزایش یادگیری می‌شود.

ج) دو ساعت قبل از غروب آفتاب: به دلیل کاهش اشعه‌ی کیهانی و نوع رابطه‌ی خورشید با زمین، اختلال حواس در این زمان کم می‌شود؛ پس سعی کنید از این زمان استفاده کنید.

البته این سه زمان برای درس خواندن مناسب هستند ولی نباید زمان‌های دیگر را از دست بدهید.