چند دقیقه وقت بگذارید و بخوانید

اولیای محترم! فرزندان شما در هر شرایط و جایگاهی که باشند به حمایت شما نیاز دارند.

چند دقیقه وقت بگذارید و بخوانید

اولیای محترم! فرزندان شما در هر شرایط و جایگاهی که باشند به حمایت شما نیاز دارند. حمایت و همراهی‌تان می‌تواند همان چشم‌انتظاری برای دریافت کارنامه‌ی آزمون، ایجاد محیطی آرام برای مطالعه و هر چیز دیگری باشد؛ اما به خاطر داشته باشید که محبت را باید با مهربانی ابراز کرد. بگذارید فرزندتان بداند که نگران آینده‌اش هستید. بگذارید بداند که همه‌ی آرزوی‌تان موفق شدن او است؛ اما مراقب باشید!

اشتیاقتان را کنترل کنید. نگذارید دلبندتان نگرانی شما جرئت انتخاب گزینه را از دست ندهد. نگذارید دانش‌آموزتان جمعه‌های تقویمش را خط بزند؛ چون نگرانی برخورد شما را دارد.

در کنار هم آزمون را ارزیابی کنید. برای مشاوره‌ی کارنامه مراجعه کنید و علت‌ها را جویا شوید. برای کوچک‌ترین نقاط مثبت یک لبخند، بزرگ‌ترین تشویق است و برای هر نقطه‌ی منفی هر نگاه شما هزار حرف دارد. همان دوستی باشید که فرزندتان را به داشتنش تشویق می‌کنید.

نهالتان بارور باد!