نگاهی دیگر به اشتباهات آزمون

دفترچه‌ای آماده کنید و هر سؤالی که پیش می‌آید در آن یادداشت کنید.

نگاهی دیگر به اشتباهات آزمون

تابه‌حال تصاویر و فیلم‌های زیادی از شرایط خنثی‌سازی بمب دیده‌اید. موقعیتی که از دو بعد می‌توان به آن نگاه کرد، شرایطی که می‌توانست با پیشگیری مانع از این اتفاق شد و شرایطی که تایمر آن به کار افتاده و هر لحظه امکان انفجار هست.

حال بیایید به خنثی‌سازی چند بمب در میدان آزمون نگاهی داشته باشیم.

گاهی این خطر شامل سؤالاتی است که در طول هفته برای‌مان پیش می‌آیند؛ سؤالاتی که فرصت پیشگیری و خنثی‌‌سازی آن‌ها را داریم یا شاید در مقاطعی خاص بی‌توجهی به مطلبی مهم یا شاید بی‌توجهی به اشکالات آزمون قبل و خنثی نکردن آن‌ها.

در تمام حالات همیشه فرصتی برای پیشگیری از عمل کردن این گونه بمب‌های درسی وجود دارد؛ اما باید قبل از این‌که تایمر آن‌ها به کار بیفتد برای آن‌ها تدبیری بیندیشیم.

با نگاهی ساده و مسیر روشن ذهنی می‌توان از چند عامل کمک گرفت:

- دفترچه‌ای آماده کنید و هر سؤالی که پیش می‌آید در آن یادداشت کنید.

- در اولین فرصت سؤالات آن دفترچه را از دبیر، پشتیبان یا دوست خود بپرسید.

- اشتباهات‌تان در آزمون را دقیقاً همان روز و در اسرع وقت بررسی و رفع کنید.

از همه مهم‌تر بمب سر آزمون: سؤالاتی را که فقط هاله‌ای از جواب در ذهنتان دارید پاسخ ندهید.

این بمب‌ها را قبل از این‌که عمل کنند خنثی کنید، قبل از انفجار.