تمرکز (بخش دوم)

در بخش اول از نقش بااهمیت تمرکز برای افزیش کیفیت مطالعاتی گفته شد و این‌که عدم وجود این عامل در صورت داشتن تمام عوامل و ابزارها، مطالعه را تا حد زیادی کم‌اثر می‌کن

تمرکز (بخش دوم)

در بخش اول از نقش بااهمیت تمرکز برای افزیش کیفیت مطالعاتی گفته شد و این‌که عدم وجود این عامل در صورت داشتن تمام عوامل و ابزارها، مطالعه را تا حد زیادی کم‌اثر می‌کند. در این بخش به راهکارهایی برای تمرکز حواس هنگام مطالعه می‌پردازیم:

  • داشتن علاقه و انگیزه: درس خواندن بدون علاقه و انگیزه بازدهی مناسبی ندارد. این موضوع را به خاطر بسپارید که در این برهه‌ی زمانی از زندگی دانش‌آموز، هیچ چیز به اندازه‌ی درس خواندن و کسب علم نمی‌تواند در جایگاه اجتماعی او مؤثر باشد.

  • نیت و هدف‌گذاری قبل از شروع مطالعه: میزان حجم مطالب و مقدار زمان را برای مطالعه از قبل مشخص کنید؛ زیرا زمانی که بدانید زمان و منابع مطالعه‌ی شما محدود است، باعث تمرکز ذهنی بیش‌تر می‌شود.

  • ابتدا موضوعاتی را که برای شما ساده و جذاب هستند مطالعه کنید و هنگام مطالعه نکات و مطالب مهم را یادداشت کنید.

  • هنگام مطالعه اگر فکر مزاحمی به سراغ شما آمد، آن را روی یک کاغذ بنویسید و با خود بگویید که در زمان دیگری به آن می‌پردازم یا برای چند لحظه با صدای بلند بخوانید.

  • در مکان‌های پرسروصدا مطالعه نکنید و برای مطالعه مکان مناسب و ثابتی داشته باشید.

  • به حالت درازکشیده مطالعه نکنید؛ زیرا وقتی دراز کشیده‌اید بدن شما حالت استراحت به خود می‌گیرد و سطح هوشیاری کاهش می‌یابد. بهتر است از میز برای مطالعه استفاده کنید.

  • نگرانی تحصیلی باعث عدم تمرکز می‌شود؛ پس با کنترل افکار و داشتن برنامه‌ی خوب این نگرانی را از خود دور کنید.

  • سعی کنید تندخوان باشید؛ زیرا ذهن ما این توانایی را دارد که در هر دقیقه صدها کلمه را از خود عبور دهد ولی اگر سرعت مطالعه پایین باشد، ذهن به سراغ مسائل دیگر می‌رود و باعث حواس‌پرتی می‌شود.

  • از روش‌هایی برای افزایش تمرکز استفاده کنید. به عنوان مثال در یک مطلب روزنامه یا مقاله به دنبال حرف «آ» بگردید و آن‌ها را مشخص کنید. در مرحله‌ی بعدی به دنبال 2 حرف دیگر باشید و در چندین مرحله، این کار را انجام دهید. این تمرین باعث منسجم شدن ذهن می‌شود.