با چه شدتی باید ورزش کنید؟

بعضی از حرکات ورزشی دقیقا آنچه بدن احتیاج دارد را تامین می‌کنند و نتایج خوبی را به همراه دارند. با انجام این حرکات می‌توان سریع‌تر نتیجه بهتر گرفت.

با چه شدتی باید ورزش کنید؟

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت یاهو، برای اینکه تاثیرگذاری ورزش بیشتر باشد می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد.

به جای اینکه از قبل تعیین کنید که چه مقدار می‌خواهید فعالیت کنید و چه مقدار به ازای آن باید استراحت کنید، بگذارید که ضربان قلب شما به شما بگوید که باید چقدر حرکت ورزشی را ادامه بدهید.

برای مثال می‌توانید تا جایی که ضربان قلب شما به 85 درصد ماکزیمم می‌رسد ورزش کنید و سپس تا جایی که ضربان قلب شما به 65 درصد ماکزیمم می‌رسد استراحت کنید. می‌توانید برای این کار از دستگاه‌های سنجش ضربان قلب استفاده کنید. (ماکزیمم ضربان قلب= سن فرد - 220)

بهتر است چند حرکت را با هم تلفیق کنید. برای مثال طناب زدن، چرخش کتل بال و غیره. می‌توانید حرکات ورزشی بیشتر یا کمتری را انتخاب کنید. می‌توانید یک حرکت را تا 85 درصد ماکزیمم ضربان قلب انجام دهید. بعد استراحت کنید تا زمانی که ضربان قلب 65 درصد ماکزیمم شود و بعد حرکت دیگری را امتحان کنید. این پروسه را برای 30 دقیقه ادامه دهید. در واقع بدن به شما خواهد گفت که چقدر باید فعالیت کنید و چقدر باید استراحت کنید.

انجام حرکات کوتاه مدت و شدید با توجه به ضربان قلب بهترین راه برای هماهنگ کردن ورزش با شرایط بدن است. می‌توان از هر حرکتی برای این کار استفاده کرد.

باید به این مسئله توجه کرد که بعضی از ورزش‌ها سریعا ضربان قلب را بالا نمی‌برند بنابراین طول مدت فعالیت طولانی‌تر خواهد شد. حرکت دوچرخه، پارو زدن و دویدن حرکات مناسبی برای ورزش‌های کوتاه مدت و شدید هستند.

منبع :