ارزیابی عملکرد مغز با اندازه‌گیری جدید سرعت پردازش بینایی

محققان دانشگاه جورجیا روش ساده‌ای برای اندازه‌گیری سرعت پردازش بینایی افراد پیدا کرده‌اند و با استفاده از آن، سطح عملکرد مغز افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ارزیابی عملکرد مغز با اندازه‌گیری جدید سرعت پردازش بینایی

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، سرعت پردازش بینایی، سرعتی است که در آن یک فرد می‌تواند اطلاعات بصری را مورد مقایسه قرار دهد و محققان با استفاده از آن می‌توانند تعیین کنند که افراد درگیر مسائل و مشکلات ذهنی هستند یا نه.

این مطالعه جدید که در مجله Archives of Clinical Neuropsychology به چاپ رسیده، بر استفاده از یک تست ساده بینایی برای ارزیابی سطح توانایی‌های ذهنی افراد متمرکز است و مسائل ذهنی همچون میزان توجه در زمان انجام وظایف مختلف، طرح‌ریزی و سازماندهی و توانایی حل مسأله را در بر می‌گیرد.

عملکردهای حسی نقش مهمی در کارکردهای ذهنی دارند و این آزمایش فرصت یگانه‌ای برای بررسی همکاری این دو به دست می‌دهد.

در این تحقیق محققان از ابزار مخصوصی برای اندازه‌گیری سرعت پردازش اطلاعات بینایی استفاده کردند.

شرکت‌کنندگان در این آزمایش به ابزار مخصوصی که برای این مطالعه طراحی شده بود نگاه می‌کردند. در داخل این وسیله دو طول موج نوری متفاوت به طور متناوب فلش می‌زدند و این طور به نظر می‌رسید نوری که افراد مورد آزمایش به آن نگاه می‌کنند به طور ناگهانی خاموش و روشن می‌شود.

خاموش و روشن شدن نور ابتدا روندی آهسته داشت و تقریبا هر کسی می‌توانست آن را ببیند، اما در طول آزمایش فرکانس نور چشمک زن تغییر می‌کرد و سریع‌تر می‌شد تا جایی که بالاخره در یک نقطه افراد اظهار می‌کردند که دیگر نمی‌توانند نور چشمک زن را ببینند و آن را درست مثل یک جریان ثابت نور مشاهده می‌کنند. این نقطه برای هر فرد متفاوت است و با اندازه‌گیری آن محققان می‌توانند عملکرد ذهنی فرد شرکت‌کننده را مورد ارزیابی قرار دهند. افرادی که نقطه تلاقی نور چشمک‌زن در آنها بالاتر است، از عملکرد ذهنی بالاتری نیز برخوردار هستند.

محققان همچنین دریافتند که نتایج بر حسب سن شرکت‌کنندگان متفاوت است. افراد شرکت‌کننده در این آزمایش در دو گروه سنی 21 و 27 ساله قرار داشتند و به طور کلی در شرکت‌کنندگان مسن‌تر سرعت پردازش بصری پایین‌تر بود. این نتیجه کاملا مورد انتظار بود چرا که افراد مسن‌تر اطلاعات را آهسته‌تر پردازش می‌کنند.

با استفاده از این روش محققان می‌توانند عملکرد ذهنی بنیادی را در افراد مورد اندازه‌گیری قرار دهند؛ چرا که مغز سریع‌ترین نور چشمک‌زنی که می‌تواند تشخیص دهد را تعیین می‌کند نه چشم‌ها. با اندازه‌گیری سرعت بحرانی نور چشمک‌زن، محققان سرعت پردازش مغز را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهند که اساس بسیاری از عملکردهای ذهنی بالاتر همچون حافظه و مسائل روانی است.

منبع :