کبوترها سرطان‌شناس هستند!

تحقیق جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در دیویس نشان داد که کبوترها به طرز جالبی می‌توانند در تشخیص سلول‌های سرطانی کمک‌کننده باشند.

کبوترها سرطان‌شناس هستند!

به گزارش سرویس علمی ایسنا، پرفسور ریچارد لونسون و همکارانش طی آزمایشی به کبوترها تصاویر میکروسکوپی بافت پستان را نشان داده و سپس به آن‌ها زمانی که به درستی دکمه رنگی صحیح را برای سرطانی یا سالم بودن بافت فشار می‌دادند، جایزه می‌دادند.

کبوترها در 15 جلسه روزانه یک ساعته در 85 درصد موارد پاسخ صحیح دادند و زمانی که واکنش گروهی شامل چهار کبوتر مورد نظرسنجی قرار گرفت، این میزان دقت به 99 درصد رسید.

توانایی کبوترها برای تعبیر محرک‌های بصری پیچیده طی سال‌های گذشته بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات پیشین نشان داده بود که این پرندگان می‌توانند بین حروف الفبا، هویت و علائم عاطفی چهره انسان تمایز قائل شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند بخوبی تفاوت میان نقاشی‌های مونت و پیکاسو را تشخیص دهند.

منبع :