طراحی و ساخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر

طرح طراحی و ساخت «کره جمع کننده» و «اسپکتروفتومتر» در پژوهشکده میکروالکترونیک در حال اجراست.

طراحی و ساخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر

به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، کره جمع کننده (کره اولبریخت) محفظه ای است کروی با پوششی مخصوص و سفید رنگ که قادر است نور تابیده شده از منابع نور گوناگون مانند لامپ ها و لیزرها را یکنواخت کند.

این یکنواخت سازی علاوه بر داشتن کاربرد در تولید نور یکنواخت در کالیبراسیون و آزمایش ادوات نوری و نیز نورپردازی از ملزومات اولیه جهت سنجش مشخصات نور تولید شده توسط منابع نور است؛ از این‎رو در صنایع مرتبط با منابع روشنایی (لامپ، لیزر و LED) این کره جزیی لاینفک از مراحل تولید و آزمون می باشد. البته سنجش مشخصات نور از جمله شدت و رنگ، نیاز به دستگاه‌های الکترونیکی جانبی و حساسه هایی دارد تا نور یکنواخت شده توسط کره جمع کننده را دریافت و به صورت اطلاعات قابل استفاده تبدیل کنند. بدین ترتیب وجود یک دستگاه الکترونیکی با کارکرد اسپکتروفتومتری به همراه کره جمع کننده برای سنجش نور لازم است.

این مجموعه تجهیزات کاربردهای مهمی نیز در صنعت مواد دارند، از جمله می‌توان به شناسایی میزان بازتاب و عبور نور از مواد مختلف اشاره کرد. تجهیزات مذکور که تماماً از طریق واردات تأمین می‌شوند از نیازهای بالفعل صنایع داخلی بوده و الزامات استفاده از آن‌ها در استانداردهای بین‌المللی و ملی ایران وضع شده اند.

در طرح حاضر برای نیل به خودکفایی در این زمینه و صرفه جویی اقتصادی برای صنایع ایران، طراحی و ساخت مجموعه ابزار سنجش نور پیشنهاد شده است.

پژوهشکده‌ میکروالکترونیک ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و طبق اساسنامه‌ مصوب شورای گسترش آموزش عالی فعالیت می‌کند.

منبع :