مدارک دانشجویان دانشگاه شیراز از طریق پست ارسال می‌شود

تمامی مراحل درخواست دریافت مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان این دانشگاه از طریق شرکت پست انجام می‌گیرد و دانشجویان نیازی به حضور در دانشگاه را ندارند.

مدارک دانشجویان دانشگاه شیراز از طریق پست ارسال می‌شود

معاون آموزشی دانشگاه شیراز گفت: تمامی مراحل درخواست دریافت مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان این دانشگاه از طریق شرکت پست انجام می‌گیرد و دانشجویان نیازی به حضور در دانشگاه را ندارند.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی محسن تقوی در این رابطه عنوان کرد: تمامی مراحل دریافت مدارک دانش آموختگان این دانشگاه از طریق پست انجام می شود و براین اساس میزان مراجعهاتوماسیون حضوری دانشجویان به دانشگاه بسیار کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: دانش آموختگان برای دریافت مدارک خود به سایت دانشگاه وارد می شوند و پس از طی مراحل، مدرک از طریق شرکت پست به منزل دانشجویان ارسال می شود که این امر زمان صدور مدرک را نیز کاهش داده است.

معاون آموزشی دانشگاه شیراز تصریح کرد: در گذشته مراحل دریافت مدارک تحصیلی به صورت حضوری بود اما از امسال تمامی مراحل به صورت اتوماسیون و بدون نیاز به حضور دانشجویان به دانشگاه انجام می شود.

تقوی خاطرنشان کرد: از آذرماه امسال هیچ نیازی به حضور دانش آموختگان برای دریافت مدارک به دانشگاه نیست.

منبع :

مهلا کاشانی
همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری