بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه علوم تحقیقات

وزیر تحصیلات عالی افغانستان با هدف گسترش تعاملات آموزشی و پژوهشی میان دو کشور ایران و افغانستان از این واحد دانشگاه آزاد بازدید کرد.

بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه علوم تحقیقات

وزیر تحصیلات عالی افغانستان با هدف گسترش تعاملات آموزشی و پژوهشی میان دو کشور ایران و افغانستان از این واحد دانشگاه آزاد بازدید کرد.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی به نقل از مهر، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی افغانستان در حاشیه بازدید از واحد علوم تحقیقات گفت: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و کتابخانه مرکزی این واحد، دارای فضایی مجهز و کارآمد برای ارتقای سطح فعالیت های علمی دانشجویان و پژوهشگران است.

وی ادامه داد: بازدید از این مجموعه می تواند منبع الهامی برای تاسیس مراکز مشابه در کشور افغانستان به مظور توسعه فعالیت های علمی و آزمایشگاهی این کشور باشد.

وزیر تحصیلات عالی افغانستان ضمن ابراز امیدواری برای همکاری وزارت علوم افغانستان با پژوهشگران و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای انجام پروژه های مشترک علمی و پژوهشی، تصریح کرد: در این راستا بازدید دانشجویان افغانستان از فضای تحقیقاتی این واحد دانشگاه آزاد در دستور کار وزارت علوم کشور افغانستان قرار می گیرد.

منبع :

مهلا کاشانی