به خودتان اعتماد کنید!

همان کاری را انجام دهید که قلبتان می‌گوید درست است؛ به خودتان اعتماد کنید.

به خودتان اعتماد کنید!امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: زندگی سفر پر مخاطره‌ای است مه هیچ وقت نمی‌توانیم با ادامه کارهایی که همیشه می‌کنیم به چیزی تبدیل شویم که می‌خواهیم، پس بهتر است در تصمیم گیری‌ها و در مواجه با زمان‌های حساس زندگی، به خود اعتماد کنیم.

وی تصریح کرد: تصمیم بگیرد که به ندای درونتان گوش دهید نه نقطه نظرات دیگران و همان کاری را انجام دهید که ته قلبتان مطمئن به درست بودن آن هستید.

قرایی مقدم با بیان این که در زندگی سعی کنید راه را خودتان انتخاب کنید افزود: ممکن است اطرافیان در این مسیر با شما همراه باشند، اما هیچ کس نمی‌تواند این راه را  به جای شما بپیماید.

این جامعه شناس در پایان گفت: همواره در زندگی قدر دان همه روزها باشید و فراموش نکنید که روزهای خوب، شما را غرق در خوشبختی می‌کند و روزهای بد، تجربه‌تان را افزایش می‌دهد.

منبع :