آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از ۵ دی با درس «دین و زندگی»

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان سراسر کشور از پنجم دی ماه و با درس «دین و زندگی» خبر داد و تاریخ ارائه کارنامه را 10 روز پس از آخرین امتحان اعلام کرد.

آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از ۵ دی با درس «دین و زندگی»

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان سراسر کشور از پنجم دی‌ماه و با درس «دین و زندگی» خبر داد.

عبدالرسول عمادی رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و با اشاره به آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان در دی ماه، اظهار داشت: امتحانات نهایی دانش‌آموزان سراسر کشور از پنجم دی آغاز می‌شود و تا پایان دی ماه پایان می‌یابد.

وی افزود: بر اساس روالی که برای برگزاری امتحانات نهایی تدارک دیده شده است، شروع امتحانات نهایی با درس «دین و زندگی» است.

عمادی در خصوص دیگر امتحانات مانند میان ترم و نوبت اول هم گفت: به جز امتحانات نهایی، مابقی امتحانات داخلی است و خود مدارس می‌توانند در خصوص زمان و چگونگی برگزاری امتحانات تصمیماتی اتخاذ کنند.

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کارنامه امتحانات نهایی دانش‌آموزان یک هفته تا 10 روز پس از آخرین امتحان به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

منبع :

مهلا کاشانی