تعریف رشته‌هایی در زمینه هنر و رسانه با نگرش علوم شناختی

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی گفت: رشته‌هایی در زمینه هنر و رسانه با نگرش علوم شناختی تعریف خواهند شد.

تعریف رشته‌هایی در زمینه هنر و رسانه با نگرش علوم شناختی

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی گفت: رشته هایی در زمینه هنر و رسانه با نگرش علوم شناختی تعریف خواهند شد.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی، دکتر کمال خرازی در ملاقات اعضای هیات رئیسه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با ابراز خرسندی از علاقه اساتید دانشکده مدیریت برای آشنایی هرچه بیشتر با علوم شناختی و کاربرد آن در حوزه مدیریت، بر این نکته که اولین وظیفه در گسترش علوم شناختی، ایجاد نگرش و علاقه به حوزه علوم شناختی است، تاکید کرد. 

وی گفت: آموزش و پرورش شناختی برعکس آموزش و پرورش سنتی، تاکید بر ایجاد انگیزه و علاقه در میان دانشجویان دارد و نقش هدایت را برای معلم و مدرسه قائل است، چون معتقدند که ایجاد نگرش و بعد از آن ، مهارت آموزی، می تواند نتیجه مطلوب را بدنبال داشته باشد و اگر دانشجو در پی کار تخصصی بود، به سراغ دانش برود.

خرازی افزود: با توجه به حوزه گسترده مدیریت در سطوح مختلف اعم از مدیریت خانواده، مدیریت یک مجموعه کاری، مدیریت شهری ، مدیریت مملکت و ...، اگر نگرش شناختی در مدیریت ایجاد شود، در تمام ابعاد زندگی انسان موثر خواهد بود.

وی اظهارداشت: علوم شناختی، میان رشته ای است و در دنیا بسیار ترویج می شود و در مدیریت نوین نیز می توان این نگاه بین رشته ای را توسعه داد.

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی با اشاره به اهداف این ستاد، افزود: یکی از اهداف ستاد، ترویج مطالعات میان رشته ای است . و لذا ، ستاد از طرح هایی که اساتید و محققان رشته های مختلف در اجرای آن ها درگیر باشند، بیشتر حمایت می کند.

وی تاکید کرد : هرچند که کارگروهی در ایران ضعیف است، اما علوم شناختی می تواند به عنوان موتور محرکه این نگرش و کار گروهی در هر زمینه عمل کند.

خرازی اظهار داشت: مغز انسان، مجموعه ای از پودمان هاست که هریک وظیفه ای را به عهده دارد و این پودمانها با یکدیگر در تماسند و همدیگر را تقویت می کنند. نقش مدیریت در این میان، مربوط به بخش پیش پیشانی انسان است.

وی با اشاره به اینکه هرچه ارتباطات بین بخش های مختلف مغز بیشتر باشد، یک هم افزایی ایجاد می شود، افزود: کارکرد مغز می تواند یک الگو برای مدیریت انسان باشد و این، نیاز به شناخت دارد. لذا برای تقویت علوم شناختی در حوزه مدیریت، باید برنامه توجیهی برای ایجاد این نگرش، اجرا کرد و ستاد علوم شناختی می تواند در این زمینه کمک کند.

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی ادامه داد: همانطور که در زمینه هنر و رسانه نیز در حال تعریف این رشته ها با نگرش علوم شناختی هستیم ، می توان به مرور رشته مدیریت شناختی را تعریف ، با تصویب آن در وزارت علوم ، آن را ایجاد و اجرا کرد.

وی توصیه کرد: با همکاری پژوهشکده علوم شناختی ، مقدمات تهیه برنامه درسی در زمینه مدیریت شناختی را فراهم کنید ، از برنامه های حمایتی ستاد برای محققان و دانشجویانی که نگرش شناختی دارند، استفاده کنید و با تشکیل گروههای بین رشته ای ، به گسترش علوم شناختی کمک کنید.

ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی ، مرجع اصلی تصمیم گیری و راهبری اجرایی در حوزه علوم و فناوری های شناختی است که زیر نظر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ، به تدوین برنامه های اجرایی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی کشور می پردازد.

منبع :

مهلا کاشانی