تشکیل اتاق فکر پژوهشی۱۳ دانشگاه برتر کشور

معاونین پژوهشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور اقدام به تشکیل اتاق فکر در حوزه سیاستگذاری‌های کلان فناوری کرده‌اند.

تشکیل اتاق فکر پژوهشی۱۳ دانشگاه برتر کشور

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: معاونین پژوهشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور اقدام به تشکیل اتاق فکر در حوزه سیاستگذاری‌های کلان فناوری کرده‌اند.

تورج محمدی در رابطه با این خبر بیان کرد: معاونین پژوهشی ۱۳ دانشگاه کشور جلسات منظمی درخصوص بررسی سیاستگذاری های کلان علم و فناوری کشور تشکیل داده اند که این جلسات به عنوان اتاق فکر سیاست های کلان فناوری برای کمک به برنامه ریزی های معاونت پژوهشی وزارت علوم است.

وی خاطرنشان کرد: در سومین جلسه شورای هماهنگی معاونین پژوهش و فناوری ۱۳ دانشگاه برتر موضوع تدوین مرامنامه این شورا مطرح شد و قرار است اعضا نظرات نهایی خود را طی دو هفته آینده برای تصویب نهایی این مرامنامه اعلام کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در سومین جلسه این شورا موضوع همکاری دانشگاه های برتر کشور در عرصه های پژوهش و فناوری مطرح و تاکید شد که نباید رقابت های سالم دانشگاهها با یکدیگر مانع هم افزایی میان آنها شود.

محمدی بیان داشت: طی چند سال گذشته همکاری های دانشگاه های برتر کشور با یکدیگر کم رنگ شده و این درحالی است که همکاری میان دانشگاه ها یکی از شاخص های رتبه بندی بشمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: ۱۳ دانشگاه برتر کشور قرار است طبق توافق با ایرانداک پایان نامه های دانشجویان در سایت دانشگاه ها قرار داده شود چراکه مراجعه و دریافت اطلاعات از سایت دانشگاه ها یکی دیگر از شاخص های رتبه بندی در جهان است.

منبع :

مهلا کاشانی