چندین راهکار برای کاهش اشتباهات

با هدف‌گذاری قبلی سر جلسه‌ی آزمون حاضر شوید. برای هر درس هدف‌گذاری چند از ده را مشخص کنید و به همان تعداد سؤال پاسخ دهید.

چندین راهکار برای کاهش اشتباهات

1. با هدف‌گذاری قبلی سر جلسه‌ی آزمون حاضر شوید. برای هر درس هدف‌گذاری چند از ده را مشخص کنید و به همان تعداد سؤال پاسخ دهید.

2.  استفاده از تکنیک × و -: با استفاده از این تکنیک از سؤالاتی که بلد نیستید بگذرید.

3.  استفاده از کتاب اشتباهات متداول

4. تحلیل آزمون: یکی از فواید تحلیل آزمون این است که به شما کمک می‌کند یادگیری‌های ناقص را شناسایی کنید. در صورتی که مطلب را به‌خوبی یاد نگرفته باشید در دام آموزشی می‌افتید.

5. شبیه‌سازی آزمون در منزل برای کاهش استرس و درنتیجه کاهش اشتباهات ناشی از عجله کردن