یک نکته‌ی مهم برای امتحان

آماده‌سازی بهترین شیوه به حداقل رساندن اضطراب است. به نکات زیر توجه کنید.

یک نکته‌ی مهم برای امتحان

آماده‌سازی بهترین شیوه به حداقل رساندن اضطراب است. به نکات زیر توجه کنید:

- از تل‌انبار کردن مطالب امتحان اجتناب کنید. تسلط بر کل مطالب یک نیم‌سال تحصیلی یک روز قبل از امتحان شیوه‌ی غلطی است و به‌آسانی اضطراب ایجاد می‌کند؛ چون وقت کافی برای این همه مطالب در اختیار ندارید.

-کل مطالب و اطلاعاتی را که در طول یک نیم‌سال تحصیلی به شما تدریس شده ترکیب کنید و به منظور تسلط بر مفاهیم کلیدی و اساسی درس به کار بگیرید.

- هنگام مطالعه از خود بپرسید چه سؤالی ممکن است از شما پرسیده شود. آن‌گاه سعی کنید با ادغام و یکپارچه ساختن تمام افکاری که از سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها، کتاب‌ها و خواندنی‌های اضافی به دست آورده‌اید به آن سؤال پاسخ دهید.

- اگر وقت کافی برای خواندن کل مطالب ارائه‌شده در نیم‌سال تحصیلی را ندارید، بخشی از آن را که می‌توانید بخوانید و روی آن کار کنید، انتخاب کنید. در امتحان هدف خود را ارائه‌ی دانش از طریق این اطلاعات قرار دهید.

خرید کتاب