انسان متفاوت، برنامه‌ی متفاوت

لازم به ذکر است که هرگز نمی‌توان دوره‌های افت مطالعه را از بین برد؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح تا حد ممکن آن را کاهش داد.

انسان متفاوت، برنامه‌ی متفاوت

یکی از اصول برنامه‌ریزی موفق توجه به تفاوت روحیات و افکار افراد است. افراد دارای تفاوت‌هایی از نظر روحی و عادات شخصی و شرایط خانوادگی و اجتماعی هستند؛ بنابراین نوشتن و ارائه‌ی یک برنامه‌ی ثابت مطالعاتی برای جمع و گروه‌های مختلفی از دانش‌آموزان، اشتباه است.

تنظیم برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده توسط دیگران، امری اشتباه است. به هیچ عنوان به دنبال برنامه‌ریزی از جانب دیگران نباشید بلکه برنامه‌ریزی صحیح و زمینه‌ی برنامه‌‌ریزی را از طریق دفتر برنامه‌ریزی یاد بگیرید و در تکمیل دفتر کوشا باشید.

برنامه‌ریزی یک پدیده‌ی کاملاً زمان‌بر است و یک برنامه‌ریزی صحیح با گذشت زمان شکل می‌گیرد و کامل‌تر می‌شود. پس باید توجه داشت که همواره اولین برنامه‌ریزی مسلماً اشتباه نیز دارد. هرگز نسبت به اصل برنامه‌ریزی بدبین یا دلسرد نشوید.

نکته‌ی دیگر در برنامه‌ریزی روند افزایش ساعت مطالعه جهت برنامه‌ریزی برای آزمون‌های پرحجمی مانند کنکور سراسری است که باید پلکانی باشد؛ یعنی هرگز نباید با ساعت زیاد مطالعه، برنامه‌ریزی درسی را شروع کنید. دلیل آن‌ هم عدم توانایی در اجرای برنامه‌ی پرحجم است که بعضاً دچار یأس و سرخوردگی شده و به اشتباه اصل برنامه‌ریزی درسی را زیر سؤال برده و به آن بدبین شوید.

لازم به ذکر است که هرگز نمی‌توان دوره‌های افت مطالعه را از بین برد؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح تا حد ممکن آن را کاهش داد.

در تکمیل دفتر برنامه‌ریزی کوشا باشید.