با کارنامه‌ی آزمون فرزندمان چگونه برخورد کنیم؟

همان طور که می‌دانید دانش‌آموزان دو هفته در تلاش و تکاپو برای آمادگی در آزمون‌های برنامه‌ای هستند و در پایان تلاش‌های‌شان برگه‌ی نتایج خود یعنی همان کارنامه را دریافت می‌کنند.

با کارنامه‌ی آزمون فرزندمان چگونه برخورد کنیم؟

همان طور که می‌دانید دانش‌آموزان دو هفته در تلاش و تکاپو برای آمادگی در آزمون‌های برنامه‌ای هستند و در پایان تلاش‌های‌شان برگه‌ی نتایج خود یعنی همان کارنامه را دریافت می‌کنند. نقش شما اولیای گرامی در برخورد با کارنامه‌ی فرزندتان بسیار حائز اهمیت است. شما با نتیجه‌ی عملکرد فرزندتان چگونه برخورد می‌کنید؟ اگر تراز و درصدهایش خوب باشد او را تشویق کرده و در غیر این صورت سرزنش می‌کنید؟

قطعاً فرزند شما با دو حالت روبه‌رو خواهد بود: یا موفق شده یا نتیجه‌ی خوبی کسب نکرده است. در این میان باید با نحوه‌ی برخوردتان با این دو دسته از موارد آشنا شوید.

1) نحوه‌ی برخورد با دانش‌آموز موفق: به او یادآور شوید که این نتیجه‌ی مثبت او به دلیل تلاش و کوشش و سخت‌کوشی خودش بوده است. از او بخواهید که علت موفقیت خود را مشخص کند و با تأکید بر آن موارد زمینه‌ی رشد و پیشرفت هر چه بهتر خود را فراهم آورد. با صحبت‌های خود مشخص کنید که با این موفقیت درخشان، کار او تمام نشده و باید خود را برای مراحل بعدی آماده کند و هر چه سریع‌تر برنامه‌ی خود را برای آزمون بعدی تنظیم کند.

2) برخورد با دانش‌آموز ناموفق: برخورد با این دسته از دانش‌آموزان باید با آرامش صورت گیرد؛ زیرا یک لحظه غفلت یا خشمگین شدن و مقایسه‌ی او با دیگر دوستانش نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. با همراهی فرزندتان کارنامه‌ی او را بررسی کنید. قطعاً مورد مثبتی برای تشویق او در کارنامه وجود خواهد داشت. پس از موارد مثبت او شروع کنید.

نقاط قوت و ضعف او را شناسایی کرده و به او یادآور شوید که با تلاش و پیگیری مداوم می‌تواند نقاط ضعف خود را برطرف کند. او را به چالش وادارید و از او بخواهید چاره‌‌ای بیندیشد و تصمیم‌گیری کند و فعالانه برای رفع نواقص خود بکوشد. از او بخواهید برای آزمون بعدی برنامه‌ریزی کند، سپس شما نیز در اجرای برنامه‌های تعیین‌شده نظارت کنید.