نمی‌خواهم زحماتشان بی‌جواب بماند

من می‌توانم، به خاطر تو مادر مهربانم و به پاس زحمات تو پدر زحمت‌کشم.

نمی‌خواهم زحماتشان بی‌جواب بماند

می‌خواهم جبران کنم تمام شب‌بیداری‌های‌شان، محبت‌ها، زحمت‌ها، عشق و عاطفه‌شان را. نمی‌خواهم شرمنده شوم، می‌خواهم درک کنم، بفهمم، می‌خواهم دست زیبای‌شان را ببوسم.

می‌خواهم نشان دهم که می‌توانم. پیروزی کار سختی نیست. تلاش کنم، موفق شوم، سربلند شوم و باعث افتخارشان باشم.

شاید تا به حال کم‌کاری کرده باشم اما زمان برای جبران هست. تا امتحانات نیم‌سال اول وقت دارم و من جبران می‌کنم تمام کم‌کاری‌هایم را.

پیروز می‌شوم، اول به خاطر خودم و بعد از آن به خاطر خوشحالی قلب پدر و مادر عزیزم.

لبخند زیبای‌تان به من انرژی می‌دهد. بخندید که تا موفقیت من فقط چند قدم مانده. من استوار و محکم پای تصمیم خود ایستاده‌ام.

من می‌توانم، به خاطر تو مادر مهربانم و به پاس زحمات تو پدر زحمت‌کشم.