همراهی مؤثر پدرم در یادگیری زبان انگلیسی

برای یادگیری قسمت گرامر با دقت تمرینات کتاب درسی را حل کرده و پس از تسلط کامل به حل سؤالات گوناگون از کتاب آبی می‌پرداختم.

همراهی مؤثر پدرم در یادگیری زبان انگلیسی

با توجه به این‌که درس زبان انگلیسی نیاز به استمرار و پشتکار و صرف وقت و انرژی دارد باید این درس را به صورت اصولی و با برنامه‌ریزی مطالعه کرد. من از زمانی که درس زبان انگلیسی به دیگر درس‌هایم اضافه شد با کمک پدرم که خود نیز دبیر زبان انگلیسی بود، شروع به مطالعه‌ی این درس کردم و با کمک و همراهی پدرم روش خواندن این درس را فراگرفتم. هم‌زمان با شروع مطالعه‌ی یک درس، لغات مربوط به آن را در دفترچه‌ی کوچکی که تهیه کرده بودم یادداشت می‌کردم؛ حتی مترادف و متضاد لغات را نیز در کنار آن‌ها می‌نوشتم و آن‌ها را با پدرم تمرین می‌کردم. برای تمرین قسمت مکالمه با هم به گفت‌وگو می‌پرداختیم و سعی می‌کردم که هنگام صحبت با پدرم نیز به زبان انگلیسی صحبت کنم.

برای یادگیری قسمت گرامر با دقت تمرینات کتاب درسی را حل کرده و پس از تسلط کامل به حل سؤالات گوناگون از کتاب آبی می‌پرداختم. سپس شناسایی می‌کردم که در کدام بخش (درک مطلب، گرامر،...) ضعیف هستم تا در جهت بهبود آن‌ها تلاش کنم.