این تست‌ها را قبل از آزمون 6 آذر تمرین کنید(شیمی)

مبحث‌های شیمی آزمون 6 آذر

این تست‌ها را قبل از آزمون 6 آذر تمرین کنید(شیمی)

دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست 20 سؤال از مبحث های شیمی آزمون 6 آذر برای آمادگی شما به همراه پاسخ تشریحی ضمیمه شده است.

سهند راحمی پور